Чрез изследвания и тестове ще борим двойния стандарт при храните » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Чрез изследвания и тестове ще борим двойния стандарт при храните

Акценти

  • Планирано е програмата да влезе в действие от началото на 2019 г.

След като Европейската комисия одобри програма за справяне с двойния стандарт при храните стана ясно, че паричните средства в размер на 1,3 млн. лв., които ще бъдат получени за изпълнението й ще бъдат използвани предимно за извършване на изпитвания. Резултатите от тях ще бъдат оповестявани, за да знаят потребителите какво наистина купуват. Тези данни ще могат да се използват и при подаване на колективни потребителски искове.

Планирано е програмата да влезе в действие от началото на 2019 г.

Информацията, която ще бъде събрана от изследванията ще може да се използва за промяна на европейското законодателство и за въвеждане на единни стандарти. Ще позволи също да се създаде единен орган, който да следи за спазването им.

 

Сродни публикации