Чавдар Маринов влиза в министерството с желание за промени » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Чавдар Маринов влиза в министерството с желание за промени

Акценти

  • Всички браншови асоциации са обединени около идеята да се намери механизъм за изплащане до 50% от себестойността на произвежданите продукции

С няколко нелеки задачи е избрал да се справи новият зам.-министър на МЗХГ.

Според новия зам.-министър на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов дейността на т. нар. „чертожници“ трябва да бъде преустановена. Той коментира, че такива стопани има във всеки бранш и всеки един от тях е воден не от нуждата на пазара, а от своята. Производството в тези случаи основно е диктувано от субсидиите и направлението, за което се отпускат. Не са малко слуховете за несъществуващи, виртуални животни, за които се плащат помощи. Същата е ситуацията и с очертаните градини и площи. Чрез тези практики некоректни стопани успяват да се възползват от финансово подпомагане, което реално понякога не достига за земеделците, които имат нужда от него. Хората, които работят съвестно трябва да делят пари с такива, които са намерили вратички, за да усвоят средства.

Тази практика е остро критикувана от потърпевшите земеделските стопани във всички браншове. Точно затова зам.-министър Маринов беше избран след протеста на биопроизводителите, за да защитава интерсите им, пише БНР.

Новият зам.-министър вече има план за справяне с нелоялната конкуренция, която идва от различни места. На първо място е европейската продукция, за която се изплащат много големи субсидии. У нас тя влиза на пазара на себестойност много по-ниска от тази на родните земеделци. Така борбата между българските и европейските фермери става още по-трудна заради разликата в цените. Проблемът тук е, че няма как да се компенсира това изоставане спрямо конкурентите.

Всички браншови асоциации са обединени около идеята да се намери механизъм за изплащане до 50% от себестойността на произвежданите продукции. Те искат да получат тази помощ в периода 2019 – 2022 г., когато започва следващия програмен период.

Другата сериозна задача, с която трябва да се справи зам.-министър Маринов е да мобилизира институциите, които биха могли да спрат нелегалния внос на плодове и зеленчуци от трети страни. Именно той е причина за неравностойната борба между родните и чуждите производители.

 

Сродни публикации