Цифровизацията в земеделието е ключът към решаването на много проблеми » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Цифровизацията в земеделието е ключът към решаването на много проблеми

Акценти

  • Трансферът на знания ще подпомогне привличането на млади хора в селското стопанство

Внедряването на технологии за прецизно земеделие трябва да бъде съобразен с нуждите от тях.

Цифровизацията е единственият начин за справяне с екологичните и икономически предизвикателства в селското стопанство, смятат производителите на селскостопанска техника в Европа. Те призовават държавите-членки да поемат ангажимент и да се заемат с изпълнението на тази задача. Подкрепа в становището си получиха и от Европейската комисия.

В началото на месец март тя представи на държавите от ЕС проект на декларация, озаглавена „Интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони“. В текста й е разписано, че държавите-членки признават „неотложността“ и нуждата от въвеждане на нови технологии в земеделието. Това следва да се случи в най-кратки срокове, за да се решат проблемите с околната среда, икономиката и обществото.

Важното в случая е, че интелигентното земеделие се базира на оптимизирано управление на входящите материали. Те основно зависят от реалните нужди на отглежданите култури. Не са нито повече, нито по-малко. Точно дозирани са и подпомагат ограничаването на разхищението им, замърсяването на подпочвените води и т.н. Тук приложение намират различни технологии и дистанционно наблюдение за управление и влагане на торове, пестициди и вода в посевите. Употребата на точните количества всъщност допринася за повишаване на прецизността в земеделието. Произвежда се повече, но с по-малко разходи.

Важен момент за цифровизацията на селското стопанство е правилния избор на технологии. Именно тук е важно да бъдат включени в процеса и висококвалифицирани земеделски съветници. Те ще имат за задача да интерпретират данните, да правят агрономически препоръки, да разработват и анализират текущите експерименти на местно ниво. Трансферът на знания ще подпомогне привличането на млади хора в селското стопанство. Паралелно с това ще се подобрят и възможностите за развитие на селските райони.

Различни експерти от държавите-членки се изказват в подкрепа на идеята за сближаване и изграждане на връзки между селските и градските общности.

 

Сродни публикации