Цената на пшеницата намалява през третото тримесечие » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Цената на пшеницата намалява през третото тримесечие

Месеци след прибирането на новата реколта от пшеница цената й остава по-ниска спрямо миналата година, показват данните на НСИ. Въпреки лошите метеорологични условия в някои региони на страната през тази година реколтата е с добро качество. Прибрани са около 5 млн. тона зърно, което е близко до нивата от 2013 година.

Освен това на международните пазари котировките за пшеницата са на незапомнени ниски нива.

На тази база и цената на меката пшеница през третото тримесечие на годината е с 3,2% по-ниска спрямо същия период на миналата година. Спрямо цялата 2013 година в момента цената на пшеницата е с 10,6% по-ниска.

Това показват данните за цените на производител в селското стопанство през третото тримесечие, изготвени от НСИ. Като цяло индексът намалява с 3,6% спрямо третото тримесечие на 2013 година. Основно това се дължи на по-ниските цени в растениевъдството (-4,6%). В сектора на животновъдството обаче цените на производител растат с 0,5 на сто.

Спрямо цялата 2013 година цените на производител в селското стопанство намаляват с 8,7 на сто. Спад е отчетен както в растениевъдството (със 7,3%), така и в животновъдството (с 1,6%).

Освен на пшеницата през третото тримесечие на тази година спрямо третото тримесечие на 2013 година се отчита намаление на цените и на царевицата (-8,9%), ечемика (17,4%) и слънчогледа (-3,8%). С малко над 25% поевтиняват и картофите. Намаление на цените се наблюдава и спрямо цялата 2013 година.

В животновъдството по-ниски са цените на домашните птици (16,6%) и яйцата (2,3%), показва още сравнението на базата на третото тримесечие на 2013 и 2014 година. Спрямо цялата 2013 година домашните птици са поевтинели със 7,4%, а яйцата с 8,8 на сто.

Данните на НСИ показват още, че през третото тримесечие на тази година намаляват и цените на препаратите за растителна защита, на ветеринарните услуги, както и на фуражите.

 

За автора

Сродни публикации