Цел: 30% от земеделската земя в ЕС да е за биопроизводство до 10 години » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Цел: 30% от земеделската земя в ЕС да е за биопроизводство до 10 години

Акценти

  • ЕК ще изисква да се намали наполовина риска и употребата на пестициди

30% от земеделската земя в Европейския съюз да се управлява по метода на биологично производство до края на това десетилетие.

Това предвижда проект на Стратегия за биоразнообразието до 2030 г.

Според планове, които все още се обсъждат, ЕК ще изисква да се намали наполовина риска и употребата на пестициди. Обсъжда се въвеждането на цел от 10% от земеделските земи да бъдат отделени за непроизводствени площи и за запазване ландшафтните особености.

Стратегията ще изисква промотирането на устойчиви земеделски практики, вкл. земеделие, съвместимо с климата и консервационно земеделие, агроекология, мултифункционално планиране на ландшафтите и междусекторно интегрирано управление. Основен елемент е засилването на синергията между социалния и екологичния стълб на устойчивото развитие.

Според авторите, основните причини за загуба на биоразнообразие са промените в:

  • – земеползването;
  • – климатичните промени;
  • – замърсяването;
  • – навлизането на инвазивни чужди видове, допълнени от неустойчиво производство и потребление.

Някои елементи от глобалната рамка за биоразнообразие след 2020 г. включват:

  • – забрана за преобразуване на съществуващите влажни зони, постоянно затревени площи, естествени гори и други естествени еко-системи;
  • – спиране на намаляването на опрашителите;
  • – увеличаване на пропорцията на земеделска земя, управлявана според агроекологичните принципи и намаляването на използваните пестициди и минерални торове.

Стратегията предвижда ЕС да въведе нови стандарти за биоразнообразие в земеделската, търговската, индустриалната и в икономическата политики, с цел възстановяване на природата.

 

За автора

Сродни публикации