Хранене на овце » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Хранене на овце

Акценти

  • След отбиването мъжките агнета продължават да проявяват интензивен растеж до 8-9-месечна възраст, след което прирастът намалява

ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ОВЦЕ

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета. Освен това, то оказва влияние върху млечността и вълнодайността на майката.
През първите три месеца плодът нараства незначително и към 90-ия ден теглото му достига едва 500-700 г. Поради това, нуждите на овцете от хранителни вещества са близки до тези, за поддържане на живота и за растежа на вълната.
В масовата овцевъдна практика у нас, този период съвпада с летните и есенните месеци, през които овцете задоволяват нуждите си чрез паша.

Освен естествените пасища, овцете използват много добре и площите след прибиране на различни култури (ечемик, пшеница, царевица, цвекло и др.). В зависимост от живото тегло на овцете пасищната трева, която може да задоволи нуждите им варира от 4 до 6 кг. При липса на достатъчна паша трябва да се извърши подхранване с окосени зелени фуражи – фуражни смески, люцерна и др. в количества до 2 кг. Ако такова подхранване не може да се осигури, на животните се дават незначителни количества груби фуражи (0,5-1 кг.), предимно слама от прибраните житни култури (пшеница, ечемик, овес). Поради високите цени на концентрираните фуражи, подхранване с такива през този период не се препоръчва.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации