Хранене на категориите кози » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Хранене на категориите кози

Акценти

  • С напредването на лактацията млечността на козите постепенно намалява, а заедно с това и нуждите от хранителни вещества

Хранене на категориите кози

Козите се нуждаят приблизително от 265 UI нето енергия и 3,5-3,7 г смилаем протеин на 1 кг обменно тегло (N 0.75). Това означава, че при живо тегло на козите 40, 50 и 60 кг нуждата от кръмни единици за поддържане на живота е съответно 0.70, 0.83 и 0.95 и от 40, 47 и 54 г протеин смилаем в червата (ПСЧ).

Процесът на млекообразуване е свързан с много голям разход на енергия и протеин. Установено е, че енергията за млекообразуване се оползотворява както при кравите и овцете. За образуването на 1 кг козе мляко приравнено към 4% мастни вещества са необходими 0.47 КЕМ (кръмни единици за мляко) и 47 г ПСЧ.

Нуждите от протеин се определят в зависимост от физиологичното състояние на козите. През първия период на бременността те могат да бъдат задоволени при съдържание на около 9% суров протеин в сухото вещество на дажбата през втория период (4-5-я месец от бременността) съответно при 11 и 13% и при лактиращите кози в зависимост от млечността на козите от 12 до над 17%.
Нуждите от минерални вещества и витамини са в зависимост от физиологичното състояние на козите, а съотношенията между тях е подобно на това в овцевъдството.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации