Химична борба с плевелите при соята - част 1 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Химична борба с плевелите при соята – част 1

Акценти

  • Борбата срещу плевелите в соевите посеви може да се извърши чрез почвено и вегетационно внасяне на хербициди, или на системи от тях

Влияние на плевелите, болестите и неприятелите върху добивите от соево зърно

Плевелните видове, наред с болестите и неприятелите са един от основните фактори, които ограничават възможностите за получаване на стабилни и качествени добиви от соево зърно. Соята е култура, която се характеризира с бавен темп на отрастване в началните етапи от развитието си. Това я прави силно уязвима на конкурентното въздействие на плевелната растителност. Намалението на добива от соево зърно може да достигне до 58% от биологичния му потенциал в зависимост от степента и продължителността на заплевеляване.

Видовият състав, динамиката и разпределението на плевелните видове са резултат от сложни взаимодействия между компонентите в агрофитоценозата и агроекологичните условия на средата. В зависимост от динамиката на основните агрометеорологични (количество, разпределение на валежите и средноденонощни температури на въздуха) и едафични фактори се изменя видовия състав и степента на заплевеляване на соевия посев. По литературни данни от изведени полски опити е установено, че заплевеляването в соевите посеви е от смесен тип. Количественното съотношение между отделните биологични групи плевели е: пролетни (ранни и късни) плевели (58%) и многогодишни представени от коренищни и кореновоиздънкови (42%) плевелни видове.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.

 

Сродни публикации