Хиляди земеделски производители няма да получат субсидии » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Хиляди земеделски производители няма да получат субсидии

Заради въвеждането на новия софтуер хиляди земеделски производители няма да получат субсидии. Производители обясняват, че софтуерът е въведен тази година, а споразуменията са подписани през септември 2014 година. По думите им досега е било практика да се подписват споразумения за отдаване на земя под наем между две фирми. Няма закон, който да забрани тази практика. Но сега в базата данни като титуляр се посочва другата фирма, която е участвала в споразумението. ''По този начин ни ограничават и програмата казва, че нямаш правно основание, а реално ние си имаме договор. Няма закон, който да забрани отдаването. Например двама човека сме участници в едно споразумение, което е доброволно между нас ползвателите в дадено землище. Ние това споразумение си го правим помежду си и аз не виждам какъв е проблемът, че след месец или след два дадена фирма не е успяла да си обработи земята, или е била възпрепятствана от нещо. Тази фирма не може да си обработи земята и търси да я отдаде на някой колега от конкуренцията в землището, за да може земята да се работи през текущата стопанска година, да не остане пустееща'', обяснява производител пред  „Фокус“. По думите му въвеждането на новия софтуер е с цел да се предотврати неправомерното очертаване на земя. ''За да избегнат тези неща, те са направили така, че можеш да очертаваш земя, да кандидатстваш за субсидия, само ако имаш правно основание''. Той обясни, че това е масов проблем и в Плевенска и във Великотърновска области. Така например монополни арендаторски фирми преотдават земя на местни арендатори и фирми. ''Те имат ниви, но не успяват да ги обработят и ги преотдават на местни арендатори и фирми. Това нещо е ставало след сключване на споразумението и сега тази система се базира на това споразумение. Целта е да се ограничат неправомерните, които са чертали преди това, където си пожелаят'', допълва земеделецът.

 

За автора

Сродни публикации