Формиране на подобрена етажна корона при кайсията » Съвети в земеделието

май 22, 2022

Формиране на подобрена етажна корона при кайсията

Акценти

  • Тя се формира за 4 години и основните елементи са водач и 5-6 скелетни клона

Една от най-успешните формировки при отглеждане на кайсията е подобрената етажна корона. Тя се формира за 4 години и основните елементи са водач и 5-6 скелетни клона. Три от скелетните клони са разположени в долната част на короната на 90-100 см от повърхността на почвата /първи етаж/.

Останалите 2-3 скелетни клона се разполагат единично по водача, като първият от тях е на височина 60-90 см от първия етаж скелетни клони, а следващият на 30-40 см от него. Клонките избрани за скелетни клони трябва да излизат под ъгъл спрямо водача не по-малък от 45 градуса и не по-голям от 60 градуса. Водачът се съкращава над нивото на последния формиран скеле-тен клон. По скелетните клони се формират скелетни разклонения. Те не трябва да се засенчват и препли-тат с резитбата се цели получаването на добра съподчиненост както между водача и скелетните клони, така и между скелетните клони и скелетните разклонения. Обрастващата дървесина не се третира, премахват се конкурентите на водача и склетните клони, както и вертикално растящите клони в центъра на короната.

 

фиг. 1 Резитба след засаждането     Фиг. 2 Резитба през II година          фиг. 3 Резитба през III година        фиг. 4 Резитба през IV година

 

Сродни публикации