Фонд „Земеделие” одобри 157 кандидати за продажба на млечна квота » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Фонд „Земеделие” одобри 157 кандидати за продажба на млечна квота

Разплащателната агенция вече е изплатила 53 309 лв. на производители на краве мляко, подали заявление за продажба на индивидуална квота. В момента тече втори прием за купуване на квоти, след който ДФЗ ще извърши ново плащане на одобрените за продажба. Заявените за продажба квоти в периода 5 септември – 10 октомври 2012 г. бяха съответно 5 495 511 кг. за доставка и 328 871 кг. за директни продажби. Заявките за купуване на квота не достигнаха тези количества. Причината за разликите в търсенето и предлагането е, както във фиксираната цена за квотната година от 0,01 лева за кг. краве мляко за доставки и за директни продажби, така и в по-кратките срокове за подаване на заявления за продажба. Тъй като желаещите за купуване надвишиха тези за продажба, заявленията за купуване бяха класирани, като предимство бе дадено на производителите с ферма 1-ва категория.

    Всички, които са продали своята квота, са получили удостоверения, с размера на индивидуалната им квота след реализираната продажба и с удържаните 5%  в полза на националния млечен резерв. На всички производители, продали квотите си, ще бъде извършена проверка на място.
    Списък на одобрените кандидати за продажба на индивидуална квота от първия прием на заявления е публикуван тук.
 

За автора

Сродни публикации