Фонд „Земеделие“ изплати още 877 хиляди лева на рибарски общности » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Фонд „Земеделие“ изплати още 877 хиляди лева на рибарски общности

ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе още 877 482 лева по шест проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Те са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” и се реализират от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) като част от стратегиите за развитие на рибарските общности.
Със средства по Програмата участници в МИРГ „Български Черноморски сговор-Бяла-Долни чифлик-Аврен“ реализират проекти за закупуване на машина за почистване на пясък и изграждане на помощно стопанство в село Приселци.
В изпълнение на местната си стратегия за развитие МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ инвестира в подобряване на материалната база и условията за екотуризъм на територията на рибарската общност, работи се и по проект „Опознай пътя на водата“, чиято цел е защитата на природното наследство на региона.
Разплащателната агенция субсидира още проект на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” за създаване на уеб-базирана информационна система, както и обновяването на читалището в Царево по проект на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.

 

За автора

Сродни публикации