Финландското председателство на Съвета на ЕС ще работи за напредък в дебатите за ОСП » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Финландското председателство на Съвета на ЕС ще работи за напредък в дебатите за ОСП

ОСП

Акценти

 • Финландското Председателство също се ангажира с „напредъка в прилагането на стратегията за биоикономика“

Настоящото Финландско председателство на Съвета на ЕС има смели амбиции.

Те са насочени към постигането на напредък в обсъждането на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Toва оповести в последния си информационен бюлетин Министерството на земеделието, храните и горите.

Тези преговори в голяма степен ще зависят от паралелните дискусии относно Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за 2021—2027 г. Новото финландско правителство е финализирало програмата за своето шестмесечно председателство на ЕС, което започна на 1 юли 2019 г. На 26 юни 2019 г. беше публикуван първи общ документ от около 20 страници. В него бяха очертани основните му приоритети.

 • „Искаме да насърчим такава ОСП, която в по-голяма степен отчита климатичните промени“, посочва Финландия.
 • В главата за МФР се посочва, че е необходимо „да се гарантира рентабилността на селскостопанската дейност във всички държави членки на Съюза.
 • Реформираната ОСП трябва да адресира предизвикателствата в областта на продоволствената сигурност, промяната на климата и опазването на околната среда“.
 • В допълнение средствата, отпуснати за развитие на селските райони, които са най-силно засегнати от съкращенията, предложени от Комисията в пакета от ОСП за 2021-2027 г., играят „съществена роля“.

Какви обсъждания предстоят в Съвета на ЕС?

 • 15 юли  2019 г.- Министърът на земеделието на Финландия Яри Леппа ще председателства първото заседание на Съвета на ЕС в Брюксел. Неговата основна задача ще бъде да способства постигането на споразумение в Съвета за бъдещата ОСП, което по отношение най-важните моменти ще бъде възможно, само ако Европейският съвет намери компромис по МФР 2021-2027 г.
 • 16 септември, 14 октомври, 18 ноември и 16 декември 2019 г. – заседания на Съвета по земеделие
 • от 21 до 23 септември 2019 г. – неформална среща на министрите на земеделието ще се проведе в Хелзинки
 • Финландското Председателство също се ангажира с „напредъка в прилагането на стратегията за биоикономика“. Конференция по тази тема ще се проведе в Хелзинки от 8 до 10 юли 2019 г.

Какво вече се случи през последната седмица?

 • 4-5 юли 2019 г.- На заседанието на РГ „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ под Председателството на Финландия беше обсъден за пореден път новия модел на изпълнение на ОСП, който се фокусира върху крайните продукти и резултати.

Какво поискаха делегациите?

 • Делегациите продължиха да настояват за допълнителни разяснения като искане на образец на финансов план
 • Информация за критериите на Комисията за одобрение на стратегическия план
 • Финансова гъвкавост при прехвърляне на неусвоени средства по интервенциите; процент на вариация от единичната сума на подкрепа, системата за управление, годишното уравняване на изпълнението и прегледа на изпълнението, трудности при планирането на единичната сума на подкрепа по интервенции на площ и животни извън ИСАК
 • Делегациите предложиха още да се включи възможност за частично одобрение на стратегическия план на държавите-членки с регионализация.
 • Държавите-членки изразиха мнението си относно последните промени, направени от румънското председателство, по отношение на дефинициите и свързаните с тях условия относно „хектар, допустим за подпомагане“ и „истински фермер“.
 • Продължи техническата дискусия по неофициален документ на Комисията относно финансовата гъвкавост при използването на средства за интервенции за директни плащания.
 • Делегациите поискаха по-голяма гъвкавост при използването на средствата за директни плащания, за да се избегне риска от неизразходвани средства, когато броят на реализираните крайни продукти при изпълнението се отклони от броя на планираните крайни продукти.
 • Подчертана беше важността да има ясни правила за прехвърляне на средства между интервенциите заедно със съответните срокове.

Източник: Национална селска мрежa

 

Сродни публикации