Финландското правителство предложи за дискусия изменения в стратегическите планове за директни плащания и финансови разпоредби » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Финландското правителство предложи за дискусия изменения в стратегическите планове за директни плащания и финансови разпоредби

ОСП

Акценти

  • България отново обърна внимание на важността на обвързаната подкрепа и необходимостта от осигуряване на достатъчно високи нива на финансиране на типовете подкрепа

Финландското председателство предложи за дискусия някои изменения в проекта на регламент за стратегическите планове в частта за:

  •  – директните плащания;
  • – финансовите разпоредби;
  • –  стратегическия план.

Tова се случи на заседанието на РГ по Хоризонтални въпроси (Реформа в ОСП). То се проведе на 9-10 октомври 2019 г. в Брюксел.

Повечето изменения в проекта са технически и редакционни, отразяващи бележки и предложения, дадени от ДЧ, без да изменят същността на разпоредбите.

Бяха направени някои допълнителни предложения, свързани със:

  • – схемите за млади земеделски стопани;
  • – преразпределителното плащане;
  • – регионализация на плащанията.

Няколко ДЧ, включително България отново обърнаха внимание на важността на обвързаната подкрепа и необходимостта от осигуряване на достатъчно високи нива на финансиране на този тип подкрепа.

Няколко ДЧ обаче изразиха изрична позиция срещу повишаване на обвързаната подкрепа, наблягайки на нейния ефект върху пазара.

Въпросът за:

  • – обвързаната подкрепа;
  • – приспадането на разходите за възнаграждения преди намаление на плащанията;
  • – еко схемите

се считат за политически въпроси и ще бъдат обсъждани на политическо ниво.

Най-същественото изменение, предложено от Финландското председателство, се отнася до предоставянето на допълнителна гъвкавост относно вариациите в единичната стойност по схемите за директни плащания.

Съгласно измененията вариацията в ставката ще може да бъде както в посока увеличение, така и намаление, в зависимост от конкретните условия през съответната година. Почти всички ДЧ изразиха задоволство и подкрепа за предложените от председателството изменения в дискутираните текстове. Вторият ден на заседанието беше посветено на дискусии по новия модел за прилагане.

Конкретни примери за предложената от Австрийското и Румънското председателство Опция 1 за определяне на единната стойност по интервенции, които не са базирани на ИСАК, на основата на проведените през годината приеми на заявления. Те бяха представени от Дания и Швеция и коментирани от ЕК

. В края на заседанието Председателство обобщи, че предстои още работа по новия модел за прилагане, която ще продължи до края на октомври и през ноември.

 

За автора

Сродни публикации