Финансовата помощ от ЕК няма да покрие загубите на фермерите » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Финансовата помощ от ЕК няма да покрие загубите на фермерите

"Със сигурност фермерите няма да са доволни от размера на финансовата помощ от ЕК, защото тя не може да покрие загубите им. Важно е обаче да бъде справедливо разпределена и ние ще се борим за това", заяви земеделският министър Десислава Танева.
От ЕК бе обявен общ пакет от 500 млн. евро за подкрепа на сектор "Мляко" вследствие на кризата, предизвикана от руското ембарго и отпадането на млечните квоти.
Танева пояснява, че този пакет е анонсиран с 4 цели, които следва да постигне. Една част от него следва да отговори на незабавните нужди на млекопроизводителите – да покрият разходите си и да изхранят своите стада през следващата стопанска година.
"Всяка страна членка ще получи финансов пакет. Но колко от тези 500 млн. лв. ще отидат за тези незабавни нужди или за определяне на директни финансови пакети за всяка страна членка, се надяваме, че ще се реши във вторник“, коментира министърът.
Втората цел е за стабилизиране на пазарите и продължаване на мерките за това като частното складиране.
Третата цел също е по-дългосрочна и е за подобряване на функционирането на хранителната верига за доставки. Ще се мислят законодателни изменения и регулации, за да има справедливост в разпределението на добавената стойност и да няма злоупотреба с монополно положение или сила в тази верига.
Четвъртата цел е да се отговори на определени социални нужди. Тук трябва да се обърне внимание на схемата "Училищно мляко", която МЗХ анонсира за започване през тази учебна година.
„Ключът към това доколко ще са удовлетворени фермерите е как ще бъде разпределен пакетът от 500 млн. евро – първо, за 4-те цели, за които се отпуска, и второ, по отношение на директната подкрепа за удовлетворяване на незабавните нужди на млекопроизводителите – как ще бъде разпределен между самите страни членки“, казва Танева.
„Надяваме се за относително по-добро финансиране, което да компенсира, че 1 година българският млечен сектор не получи европейска подкрепа и сега цените са значително под средните“, коментира агроминистърът  пред "Стандарт".

 

За автора

Сродни публикации