Фермери ще ползват 5 години нивите, за които са поели агроекологични ангажименти » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Фермери ще ползват 5 години нивите, за които са поели агроекологични ангажименти

Земеделските стопани ще ползват за период от пет години нивите, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. или 2013 – 2020 г.

Това предвиждат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесени от председателя на земеделската комисия в парламента Светла Бъчварова.

Припомняме, че през март и април фермери с агроекологични ангажименти предложиха промени в законодателството, заради риска да загубят 260 млн. лв. от ПРСР. Проблемът е, че агроекологичните дейности, които се основават на площ, трябва да се изпълняват върху една и съща земя 5 последователни години.

Всяка година производителите в едно землище сключват помежду си споразумения за нивите, за да обработват уедрени парцели. Договорите са за една година. Рискът е при ежегодното разпределяне на земите поелите ангажименти стопани да бъдат изнудвани от конкуренти.

Сега в проекта се предлага земите, включени в мярката, да се разпределят без промяна на местоположението и географските им граници до изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент. Условието е ползвателите да са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за ползването на земята.

След като законът влезе в сила, в срок от 3 месеца областните управители ще проверят всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите, за съответствието им с действащото законодателство.

Според вносителите, агроекологичните производители трябва да бъдат подкрепени, тъй като прилагат мерки за  производството на качествена продукция при запазване и подобряване на качествата на почвата.

С промените се решава противоречието – споразуменията за ползването на земите да са за една година, а агроекологичните ангажименти – за пет, се посочва в мотивите.

Вносителите уточняват, че предлаганото изменение не дава предимство на земеделските стопани, одобрени за подпомагане по мярката, да ползват ниви без правно основание, а е насочено единствено към запазване на географското местоположение на площите, одобрени за подпомагане по мярка 214.

Депутатите, подписали проекта, посочват, че така ще бъде избегнат рискът да не бъдат усвоени средствата по Мярка 214.

 

За автора

Сродни публикации