Фермерите ще получават компенсации, ако гледат стари български сортове » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Фермерите ще получават компенсации, ако гледат стари български сортове

Земеделските стопани ще получават допълнителни субсидии по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., ако отглеждат стари български сортове плодове и зеленчуци. Подпомагането е на обработваема площ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата. За субсидиите се кандидатства в рамките на директните плащания на площ от 1 март до 15 май.
Мярката е нова и затова до момента интересът е слаб, заяви пред журналисти зам.-министърът на земеделието Васил Грудев.
„Подпомагането е специфично за сортовете, които са обект на генетична ерозия и вече по икономически причини не се предпочитат от българските производители. Тяхната обработка е по-скъпа, а и търговските вериги не ги искат. Но пък това са сортовете, които помним като вкусните български продукти от миналото“, обясни Грудев.
Той допълни, че чрез това подпомагане ще се компенсира частично загубата на доход и на икономическа стабилност на производителите, ако се заемат с плодове и зеленчуци, които губят битката с новите модерни хибридни сортове.
Запитан откъде стопаните могат да се снабдят с посадъчен материал, Васил Грудев заяви, че традиционните сортове се пазят в генобанките на институтите към Селскостопанска академия.
Според него схемата може да заработи на пълни обороти в рамките на следващата и по-следващата година.
Стопаните, които са се заели да отглеждат стари сортове полски култури, могат да кандидатстват за подпомагане от  223,95 евро/ха, за трайни насаждения – 787,39 евро/ха, за зеленчуци – 429,48 евро/ха и за ароматни и медицински култури – 536,86 евро/ха.
 

 

За автора

Сродни публикации