Фермерите се регистрират още 7 дни » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Фермерите се регистрират още 7 дни

В края на този месец приключва кампанията за пререгистрация на земеделските производители за стопанската 2012 – 2013 година. Фермерите са длъжни всяка година да подават в местните служби по земеделие попълнени и заверени анкетни карти. След тази дата, в срок до 30 септември 2013 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони. През цялата година обаче новите земеделски производители могат да се вписват. На такава подлежат всички юридически организации, еднолични търговци и физически лица над 18 години, които стопанисват ниви или произвеждат селскостопанска продукция. Тютюнопроизводителите също могат да се регистрират като всички останали производители. Земеделците, които 2 поредни години не заверяват зеленото си картонче, се отписват служебно от регистъра, гласи наредба на аграрното ведомство. Освен това при прекратяване на дейност производителят е длъжен в рамките на един месец да подаде заявление до директора на Областна дирекция “Земеделие” за отписване и да върне картата си.Всеки, който се запише като земеделски производител, трябва в следващите пет дни да се регистрира при данъчните.

 

 

За автора

Сродни публикации