Фермерите получават през 2020 г. над 1,45 млн. лева за мини мандри » Съвети в земеделието

май 10, 2021

Фермерите получават през 2020 г. над 1,45 млн. лева за мини мандри

Акценти

  • Ще бъдат финансирани и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ

Ресурс от 1 452 500 лева за 2019 г. утвърди УС на ДФЗ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева.

Ще бъдат финансирани и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Целта на помощта е:

  • – да се подпомогнат малки и средни фермери;
  • – организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си.

Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за:

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата. След това ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

 

За автора

Сродни публикации