Фермерите в отдалечени райони ще имат възможности да подобрят производството на мляко » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Фермерите в отдалечени райони ще имат възможности да подобрят производството на мляко

Фермерите, отглеждащи животни в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, ще имат възможности да подобрят добива и съхранението на сурово мляко, както и преработката и реализацията на продукцията си.

Това са очакванията, базирани на статистически анализ на МЗХГ. В документа се посочват факторите, които благоприятстват такова развитие.

През оставащите месеци до края на годината и в началото на следващата се очаква развитието на млечния сектор да бъде благоприятствано от сравнително по-ниските цени на фуражните култури от реколта `2019.

Полезен принос се очаква и във връзка с:

  • – финансовата подкрепа по схемите за обвързано подпомагане и преходната национална помощ;
  • – с относително спокойната към момента епизоотична обстановка в сектора.

За подобряване на производителността и устойчивостта на стопанствата в млечния сектор ще допринесе и стартиралото през 2019 г. подпомагане по схемите на държавни помощи за:

  • – „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“;
  • – „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“.
 

За автора

Сродни публикации