Фактори, влияещи върху млечната продуктивност при кравите » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Фактори, влияещи върху млечната продуктивност при кравите

Млечността на кравите зависи от редица фактори – наследствени заложби, хранене и гледане на животните, поене, хигиенни условия и обора, движение, начина на доене, механично дразнене и други.

Върху самата секреция на млякото съществено влияние оказва механичното дразнене на млечната жлеза. Дразненията при бозаенето, издояването на млякото, както и при масажиране на вимето се възприемат от рецептори, разположени в кожата на вимето.

В отговор на тяхната реакция от мозъчната кора се подават нервни импулси. Те стимулират отделянето на млякото. Масажирането на млечната жлеза е от голямо значение за правилното издояване. Масажирането на вимето при издояване стимулира още разрастването на алвеолния епител и засилва кръвообръщението. Това са предпоставки за увеличаване на млечната секреция. От голямо значение е извършването на предварителен масаж и правилното издояване на отделните четвъртини при кравите, които се отелват за първи път.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации