Учен оцени оградата и "вълчата урина" срещу АЧС » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Учен оцени оградата и „вълчата урина“ срещу АЧС

Акценти

 • По данни на ловци, наблюдавано е прескачане на оградата от индивиди диви свине, там където не са били  поставяни опаковки от репелента

През 2018 г. поради надвисналата опасност от пренос на АЧС в България ИАГ при МЗХГ спешно изгради четири лентова телена ограда с бодлива тел по сухопътната граница с Румъния.

Целта  бе да спира дивите животни в.т.ч. и дивите свине. Оградата защитава 133 км от сухопътната ни граница с Румъния.

България си сътрудничи постоянно с Румъния в борбата с АЧС. Контролът върху движението на животни в.т.ч. диви свине се осъществява съвместно от службите на МВР, гранична полиция и ловците. Опаковки от синтетичната ароматна съставка WAM-Porocol са били поставени на разстояние 60-70 м. една от друга. Ароматът им се запазва за период от 4-6 месеца в зависимост от сезона.

По данни на ловци, наблюдавано е прескачане на оградата от индивиди диви свине, там където не са били  поставяни опаковки от репелента.

Дивата свиня се движи на табуни. Излиза да търси храна най-вече през нощта така, че оградата служи да се засече евентуалното ѝ пресичане при движение на дивите свине.

Откриването на поражения върху целостта на оградното съоръжение, нанесени от диви свине, могат да бъдат ценен източник за епизоотологията на заболяването АЧС чрез даването на индикация за усилено движение и материализиране на данни за посоката на движение, големина на стадата и състава им при извършване на епидемиологично проучване на мястото на евентуален пробив или движение в близост с преградното съоръжение. АЧС е трансгранична болест и тя изисква „трансгранично мислене„ и общи транс-гранични действия от двете страни на границата.

Първият случай на африканска чума при дива свиня в Р. България бе установен край гр. Кайнарджа, обл. Силистра на 23.10.2018 г. Нарушена бе целостта на оградното съоръжение. Намерено бе и първото мъртво прасе с потвърдена диагноза АЧС от Референтната лаборатория на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Мъртвото диво прасе бе открито непосредствено до самата телена ограда, на границата с Румъния. Беше се оплело при опит за преминаване на територията на България с табуна диви свине, идващ от Румъния.

Съоръжението бе изпълнило сентинелната си (индикаторна) функция, за да покаже къде и кога се е случило събитието, посоката на движение, големината и състава на табуна, преминаващ границата ни с Румъния. В последствие въз основа на тези първични епизоотологични данни бяха определени и надзорните зони.

Необходимо е да се отбележи, че наблюденията сочат, че в много случаи дивите свине доближават оградното съоръжение и усещайки отблъскващата миризма на препарата WAM-Porocol, синтетична ароматна съставка, наричана неправилно „вълча урина“, се връщат обратно. За това следва да има свободна от растителност ивица по протежение на оградата, за да се изследват следите, оставени от дивите свине.

За периода от 31 август 2018 г. до 20 март 2019 г. бяха потвърдени:

 • – едно епизоотично огнище (ЕО) на АЧС при домашни свине в стопанство тип „заден двор“ в област Варна;
 • – 27 положителни за африканска чума диви свине в областите Силистра, Добрич и Варна.

Последните бяха установени при диви прасета, открити при претърсване на регионите в резултат на изпълнение на надзорната програма на БАБХ.

За в бъдеще значението на преградното съоръжение следва да се запази и поддържа по следните причини:

 • – То е „индикатор“ за трансгранично преминаване на диви прасета вече и в двете посоки, към България от Румъния, но и от България, към Румъния. То се
  вписва в общата рамка на останалите противоепизоотични мерки на Националната
  стратегия за контрол и ерадикация на АЧС в България;
 • – Тази програма е комплексна. Ролята на преградното съоръжение следва да се
  разглежда като една неотделима част от нея;
 • – Огнища на АЧС при диви свине все още се регистрират в областите Браила и
  Констанца на Румъния. Не и в непосредствена близост с оградното съоръжение.

Затова считаме, че:

 •  – През 2019/2020 г. преградното съоръжение следва да се поддържа и редовно да се наблюдава за нарушаване на неговата цялост. Това може да даде ценни данни за епизоотологичното проучване при евентуално трансгранично преминаване на диви свине и в двете посоки, и да подпомогне работата по
  изясняване движението на дивите свине по границата ни с Р. Румъния.
 • – Физическата бариерна функция на оградата бе изпитана в продължение на повече от една година. Категорични са фактите, от данните за надзора на АЧС за разпространението на огнищата (случаите) при диви свине в крайграничните зони, в подкрепа на общото становище за нейната все пак възпираща роля.
 • – Огнища на АЧС при диви свине все още се регистрират в областите Браила и Констанца на Румъния, но не и в непосредствена близост с оградното съоръжение.
 • – Поддържането и наблюдението над оградното съоръжение следва да продължава и получените епизоотологични данни следва да се документират и използват за нуждите на надзора на АЧС.
 • –  Други научни становища и актуална информация

Ето и цялото становище на проф. Георги Георгиев, Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига.

 

За автора

Сродни публикации