Установени са нередности в къщата за гости на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Установени са нередности в къщата за гости на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова”

Акценти

  • ДФЗ е издал акт за установяване на публично държавно вземане на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” от 09.05.2019г

Бенефициентът ще трябва да възстанови 100% от отпуснатата субсидия.

Във връзка с проверките на къщите за гости в медиите излезе информация, че зад проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” стои секретарката на община Сливница Ани Иванова. От ДФ „Земеделие“  съобщиха, че проверката на място на 10 юни 2019 г. е извършена в село Гургулят от МЗХГ. Обектът, който е бил инспектиран е „Алексиевата къща“ и няма нищо общо с проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова”.

По данни на ДФЗ проектът на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР 2007 – 2013 г., е за изграждане на къща в с. Гургулят”. За него е одобрено финансово подпомагане в размер на 391 160 лв. Заявените разходи са били на стойност 559 904,45 лв. Проектът е с подписан договор на 03.10.2014 г.

От ДФЗ-РА са извършили проверка на място заради възникналите съмнения за нередност по проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова”. Направени са и допълнителни административни проверки, след които са констатирали нередности. Въз основа на тях, ДФЗ е издал акт за установяване на публично държавно вземане на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” от 09.05.2019г. От него следва бенефициентът да възстанови на 100% цялата получена по договор субсидия от ДФЗ – РА, или 391 160 лева. Актът е връчен на бенефициента на 23 май 2019 г.

Вчера, на 10 юни 2019 г., от МЗХГ беше проверен  проект в с. Гургулят. Става въпрос за „Алексиевата къща“. Проектът, кандидатствал чрез МИГ Сливница-Драгоман и е за „Оборудване за отопление на съществуващ хотел (водогреен котел на твърдо гориво 116 kW)” по ПРСР 2014-2020 г. Предстои ДФЗ – РА да разгледа проектното предложение. Исканото финансово подпомагане е в размер на 58 157 лв. Провереният хотел е изграден със средства по Програма САПАРД. Проектът е одобрен през декември 2006 г. и е платен през 2008 г.

 

Сродни публикации