Установена е незаконна сеч на 74 дървета в чепеларско село » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Установена е незаконна сеч на 74 дървета в чепеларско село

Акценти

  • Служителите са установили сеч на 74 дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска марка и без издадено писмено позволително.

При извършване на проверка в землището на с. Зорница, общ. Чепеларе, горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Смолян са констатирали нарушение в имот, стопанисван от Горовладелска производителна кооперация „Зорница“.

Служителите са установили сеч на 74 дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска марка и без издадено писмено позволително. Общото количество на незаконно добитата дървесина възлиза на 49 плътни куб. м строителна дървесина и 23 плътни куб. м. дърва за огрев.

Констатирана е и сеч на 18 дървета, немаркирани и без издадено позволително в м.“Вриса“, Смолянско в горска територия, собственост на физически лица.

За установените нарушения са съставени констативни протоколи и са уведомени органите на МВР.

 

За автора

Сродни публикации