Финализиране на проекти и подаване заявки за плащане » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Финализиране на проекти и подаване заявки за плащане

Веднъж след като сте имате одобрен проект по ПРСР вие ще искате да подадете заявка за плащане или още повече – да финализирате проекта си. Тъй като идеята и смисъла на проекта е финансово подпомагане е нормално до искате да вземете колкото се може по-бързо полагащите Ви се пари. Щом този момент дойде, можете спокойно да си отдъхнете, но докато стигнете до там може да има доста спънки и забавяния.

В много от случаите на подаване на заявка за плащане, бенефициента бива връщан обратно многократно, тъй като не е подготвил изискуемата документация според изискванията. Всяка мярка има свои особености и „подводни камъни“, за които няма как да знаете, ако не се сблъскате с тях. Всичко това води до още едно връщане обратно и неприемане на документите, след това до още едно и още едно, докато не минат няколко седмици или месеца, докато отстраните пропуските в заявката си за плащане. Това от своя страна води до редица неблагоприятни за всички последици – от една страна Вие губите време и средства докато отстраните пропуските си, ангажирате многократно експерти в структурите на Държавен Фонд „Земеделие“ да проверяват отново и отново вашата заявка за плащане и да търсят пропуски. Осъзнавате последствията и забавянето? Сега умножете това по 100, по 200 или дори по 2000, защото има толкова или дори повече бенефициенти като Вас, които не са успели да си подготвят документите от първия път. Цялото това натрупване на работа води след себе си забавяния както на заявките, така и на приемите по други мерки. Защо ли? Защото няма свободни експерти, които да входират новите проекти. Затова и всяка година има актуализации на графика за прием на документи по мерки от ПРСР.

По друг начин изглежда ситуацията ако се обърнете към някой, който вече е минал по този път. Затова сме и ние от „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО”. Нашият екип вече се е сблъсквал с пречките и трудностите и ние знаем как да ви помогнем да подадете заявка за плащане и да финализирате бързо и лесно проекта си.