Регистрация на земеделски стопани по Наредба №3 от 29 януари 1999 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Регистрация на земеделски стопани по Наредба №3 от 29 януари 1999

Регистрацията като земеделски стопанин (ЗС) е задължителна за всеки, който желае да участва за подпомагане по мерки от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и схеми за Директни плащания. Тя се извършва по реда на Наредба №3 от 29 януари 1999 г. След като веднъж е регистриран, земеделският стопанин трябва да се пререгистрира всяка година и да актуализира данните за стопанството си.

 

Срокове за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани:

  • – Първоначалната регистрация като земеделски стопанин може да се извърши по всяко време през годината;
  • – Бенефициентите по ПРСР трябва да се пререгистрат като земеделески стопани до 9 юни 2020 г.;
  • – Кандидатите за подпомагане по схеми за директни плащания трябва да се пререгистрират преди отваряне на Заявлението си за подпомагане.

 

Санкции:

В случай, че земеделският стопанин не се регистрира/пререгистрира няма да бъде допуснат за подпомагане и/или може да бъде принуден да възстанови изплатени до момента средства.

 

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.