Онлайн очертаване в СЕУ на ДФЗ » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Онлайн очертаване в СЕУ на ДФЗ

Онлайн очертаването в СЕУ (система за електронни услуги) е нова услуга чрез платформа на Държавен Фонд „Земеделие“. Нейна основна функция е да улеснява връзката между бенефициентите, общинските служби „Земеделие“ и ДФЗ. Тя предоставя възможност на земеделския стопанин освен да спести време от чакането по опашки пред общинските служби, когато се подават заявленията за директни плащания, така и спокойно и концентрирано да обърне внимание какво, къде и как отбелязва във връзка с дейностите в собственото си стопанство.

Системата за електронни услуги дава възможност за различни видове справки, сред които:

  • – географски справки  – справка за кадастрални имоти, калкулатор „Зелени плащания“, декларирани парцели с разлики спрямо слой „Площи в добро земеделско състояние“, двойно декларирани площи;
  • – финансови справки – справки за получени помощи „de minimis“, данни за изплатени суми за финансова година, оторизирани суми  и извършени плащания по направление Директни плащания, агроекологични плащания;
  • – специфични справки по конкретните схеми – брой допустими животни по схеми, пчелини, специфични данни от БАБХ за вида и броя на животните, необвързани с производство, цифрови данни за декларирани парцели и фермерски блокове, ортофотокарти за съответна кампания;
  • – други справки – данни от националните паркове, данни от ИАРСЖ, статут на заявленията, данни за биологични парцели, биологични животни, биологични пчелини
  • – кореспонденция – тук се качват всички уведомителни писма, които ДФЗ изпраща до бенефициента.

Чрез СЕУ бенефициентите могат да правят всичко онлайн при подаване на заявление за подпомагане през кампанията:

  • – изчертаване на парцели от споразумения;
  • – изчертаване на парцели в реални граници;
  • – изчертаване на парцели от предварително изготвени шейпфайлове;
  • – заявяване на животни по съответните мерки.

След това единствено остава ангажимента бенефициента да отиде в общинската служба за самото приключване и разпечатване на заявление.

 

Защо да очертавам онлайн?

Защото така ще спестите време и нерви. Ще можете да разчитате на нас за старателно преглеждане на изчертаните имоти и заявените животни.

 

Свързани услуги:

 

За въпроси, изготвяне на документи и очертаване можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.