Хуманно отношение към животните » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Хуманно отношение към животните

Курсовете за хуманно отношение към животните се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817 и официален партньор на „Съвети в земеделието“ ООД. Курсовете се провеждат по учебни планове и програми, одобрени от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Обученията са съобразени с националното законодателство, изискванията на МОН, НАПОО, МЗХГ и БАБХ.

 

Обученията за хуманно отношение към животните са задължителни за всички собственици, гледачи и земеделски стопани, които отглеждат, транспортират и/или умъртвяват селскостопански животни.

 

Теми на обучение:

 

Продължителност: 16 учебни часа

 

При успешно завършване на обучението, всеки обучаем получава:

  • Удостоверение за професионално обучение 3-37, по образец на Министeрство на образованието и науката

 

Форми на обучение:

  • – присъствени: дневна
  • – неприсъствени (дистанционни): самостоятелна

 

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма.