Основи на пчеларството. НПП 2020-2022 » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Основи на пчеларството. НПП 2020-2022

 

 

Основната цел на НПП 2020-2022 (Национална програма по пчеларство за 2020-2022 г.) е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Поради големия брой желаещи подпомагане пчелари критериите за подбор са от ключово значение. Курсът „Основи на пчеларството“ дава приоритет от 15 точки при оценка на заявления за подпомагане по НПП 2020-2022.

Курсовете се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

Тема на обучение: „Основи на пчеларството“

Дава приоритет от 15 точки при оценка на заявления за подпомагане по:

  • Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“
  • Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“
  • Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“

Форми на обучение:

  • Редовна
  • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс:

  • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието и храните
  • Удостоверение по образец на Министрество на образованието и науката

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма