Курсове 150 часа » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Курсове 150 часа

 

 

Курс с продължителност от 150 часа е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Курсовете се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

Теми на обучение:

 • Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на полски култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци
 • Интензивни технологии при отглeждането на лечебни и етерично-маслени култури
 • Интензивни технологии при отглеждането на лозя и създаването на лозови масиви
 • Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи
 • Основи на животновъдството – видове животни и условия за отглеждане
 • Говедовъдство – изисквания и условия за отглеждане
 • Овцевъдство – изисквания и условия за отглеждане
 • Козевъдство – изисквания и условия за отглеждане
 • Свиневъдство – изисквания и условия за отглеждане
 • Зайцевъдство – изисквания и условия за отглеждане
 • Птицевъдството – видове птици и условия за отглеждане
 • Отглеждане на пчели, добив на пчелен мед и пчелни продукти

Форми на обучение:

 • Редовна
 • Дистанционна

Продължителност: 150 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс от 150 часа:

 • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието и храните
 • Удостоверение по образец на Министeрство на образованието и науката

Санкции:

В случай, че ползвателят на помощта не премине посочения курс в нормативно устонавения срок, възстановява цялата сума по получените плащания заедно със законната лихва към тях.

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма