Възстановяване, опазване и укрeпване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Възстановяване, опазване и укрeпване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

Обучението по проблеми, свързани с възстановяването, опазване и укрeпване на екосистемите, свързани със селското и горско стопанство е от значителна важност, предвид факта, че в ПРСР 2014-2020 се набляга на Биологичното земеделие и агроекологичните дейности.

Курсовете се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

Тема на обучение: „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“

Задължителен по мерки:

  • Мярка 10 „Агроекелогия и климат“
  • Мярка 11 „Биологично земеделие“

Форми на обучение:

  • Редовна
  • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс:

  • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието и храните
  • Удостоверение по образец на Министрество на образованието и науката

Санкции:

В случай, че ползвателят на помощта не премине посочения курс в нормативно устонавения срок, възстановява цялата сума по получените плащания заедно със законната лихва към тях.

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма