Агроекология » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Агроекология

Курсовете се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

Тема на обучение: „Усъвършенстване знанията по агроекология“

Задължителен по мярка 214 „Агроекологични плащания“

Форми на обучение:

  • Редовна
  • Дистанционна

 

Продължителност: 30 учебни часа

 

 

Издавани документи при успешно завършване на курс:

  • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието и храните
  • Удостоверение по образец на Министрество на образованието и науката

 

Санкции:

В случай, че ползвателят на помощта не премине посочения курс в нормативно устонавения срок, възстановява цялата сума по получените плащания заедно със законната лихва към тях.

 

 

Заявление за включване в курс: изтегли

 

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма