Обучение и курсове » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Обучение и курсове

 

Придобиването на нови знания и обучение през целия живот са от решаващо значение за подобряване на устойчивостта, конкурентноспособността, ресурсната ефективност и екологичните показатели на земеделските и горски стопанства. В ПРСР са заложени приеоритети „Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горско стопанство и селските райони“, както и „Увеличаване конкурентоспособността на всички типове земеделие и нарастване жизнеспособността на стопанствата“, на база на които в даден момент всеки е или ще е задължен да премине курс на обучение.

Всички курсове се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

 

 

Краткосрочни курсове:  

 

Дългосрочни курсове с продължителност от 150 часа:

Дългосрочните курсове са необходими за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 и Директни плащания 2015-2020.

 

Форма на обучение:

  • редовна
  • дистанционна

 

Заявление за включване в курс: изтегли

 

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма