Изграждане, стопанисване и управление на градини и стопанства » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Изграждане, стопанисване и управление на градини и стопанства

 

 

През последните години се наблюдава голям интерес към земеделски дейности и се формира тенденция този интересе да става все по-голям. Вече е „модерно“ да се занимаваш със земеделие и доста хора се чувстват горди ако ги наричат фермери. Всичко е чудесно, но ако човек не знае с какво се захваща, земеделието може да се окаже доста трудоемко начинание, което да само да гълта време и пари. Тук е мястото на специалистите.

Преди започване на селскостопанска дейност е необходимо изготвяне ясен план за работа. Необходима е консултация на първо място с агроном или животновъд, който да ви разясни повече за избраната от вас култура или животни. В растениевъдството има много фактори, които оказват влияние върху работата на земеделския стопанин – посадъчен материал, торове, препарати, болести, начин на отглеждане и много други, като при неспазването на препоръчителните такива, това може да доведе до неприятни последици за стопанина. Възможно е освен опит да ви липсва и време, а както всички знаем, нищо в земеделието не се случва за един ден.

Каквато и да е ситуацията при Вас, можете да се обърнете към „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” за помощ.

 

При изграждане на дадена градина и/или стопанство наш екип изготвя:

  • бизнес план
  • почвен анализ
  • технологични карти
  • прогнози за парични потоци – приходи, разходи и печалби
  • сценарии за работа и развитие

При управление и стопанисване наш екип се грижи за:

  • поддържане на стопанството/насаждението в добро състояние
  • спазване и извършване на необходимите мероприятие през годината– дисковане, оран, поливане, торене и др.

Всички дейности при управление и стопанисване се извършват под пряко наблюдение и контрол от квалифициран агроном / зооинженер