Изготвяне на шейп файлове .shp » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Изготвяне на шейп файлове .shp

Изготвянето на шейп файлове (шейпове) по КВС (карта на възстановена собственост) в GPX формат или за ИСАК е нов, иновативен метод. Той е изключително полезен за земеделските стопани, тъй като им показва точните граници и точното нахождение на поземления имот. Нашата услуга се изразява в това, че след като земеделският стопанин ни предостави номер на имота, ние изготвяме въпросния шейп файл и го предоставяме на клиента. Файлът може да бъде качен на телефон, GPS, диск или флашка. Използвайки специално мобилно приложение земеделския стопанин може сам да достигне до имота си и да види точните му граници.

Благодарение на шейп файловете земеделският стопанин може да провери точно къде трябва да почисти дадено пасище, ливада или до къде точно да се засее или засади дадена култура. По този начин няма да се чудите дали сте влезли в чужд имот или някой съсед е засял царевица на място, на което трябва да жънете пшеница.

При обработка на файлове и по желание на клиента имотът може да бъде „прибран“ по допустим слой, за да се избегнат бъдещи санкции.

Санкции:

  • – Санкциите могат да бъдат както от личен характер, така и финансови. С изработен шейп файл можете да сте спокойни, че почиствате и обработвате точно вашите земи и няма да търпите наказания от Държавен Фонд „Земеделие“.

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.