Изготвяне на Дневници за биологично производство » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Изготвяне на Дневници за биологично производство

Всички оператори за биологично производство трябва да поддържат документация за стопанството си, която да е съобразена с нормативните изисквания. Тя трябва да е винаги изрядна и на разположение при поискване от контролиращото лице и при проверка от други контролни органи.

Важно е когато се попълват да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008 и приложимото национално законодателство.

Проблемът е, че много от земеделските стопани се затрудняват да попълват и да поддържат всички необходими документи за биологично производство. Затрудняват се да се следят и всички срокове, които трябва да спазват, защото всяко забавяне се санкционира.

Санкции:

  • – Санкциите за некоректно попълнена или липсваща документация могат да бъдат различни. От предупреждение от контролиращото лице до отнемане на сертификат за биологична продукция, връщане в начало на период на преход и прекратяване на ангажимент към Държавен Фонд „Земеделие“

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.