Изготвяне на Дневник за растителна защита » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Изготвяне на Дневник за растителна защита

Всички земеделски стопани, които имат обработваеми земи или постоянно затревени площи в стопанствата си трябва да водят и поддържат Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене. Накратко казано – Дневник за растителна защита.

Той трябва да се води според изискванията на Закона за защита на растенията и разпоредбите за прилагането му. Проблемът обаче е, че за голяма част от земеделските стопани това се оказва трудна, дори понякога непосилна задача. За тази задача могат да се доверят на нас.

 

Санкции:

  • – Санкциите за некоректно попълнен или липсващ Дневник на стопанството могат да бъдат различни в зависимост от контролния орган, който изисква документа. Може да се стигне дори и до връщане на усвоени финансови средства със законова лихва

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.