Условия и цени за изкупуване на череши в Кюстендил » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Условия и цени за изкупуване на череши в Кюстендил

60 стотинки е изкупната цена на килограм череши в Кюстендил. Това е цената в началото на черешовата кампания, отнасяща се до ранните сортове череши. Фирмите, ангажирани с изкупуването на черешите имат изискване към набраните плодове, които трябва да са с добро качество и с дръжки. В началото на кампанията работят пунктове само в по-големите населени места. Съгласно издадената от кмета на община Кюстендил заповед, изкупуването на черешите трябва да става срещу представен от предаващия плодовете документ за собственост или договор за наем или аренда на имота. Фирмите-изкупвачи трябва да издават на лицата, предаващи череши, документ за изкупеното количество, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Работното време на пунктовете ще бъде от 09.00 ч. до 22.00 ч.

 

За автора

Сродни публикации