Условия за създаване на месодайно говедовъдство » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Условия за създаване на месодайно говедовъдство

В световен мащаб говедовъдството е изключително важен подотрасъл на аграрното производство. То е най-ефективния трансформатор на големите количества растителни ресурси в незаменима храна – мляко и месо за хората и осигуряване ценни суровини за хранителната промишленост. Този сектор е в приоритетите на аграрната политика на всички развити и развиващи се страни. Количеството на произведеното и консумирано говеждо месо е един от показателите за стандарта на живот. Той отразява и благоденствие на хората в дадена страна. Това е причината ЕС да заделя чувствителен процент (над 50) финансови средства за икономическо стимулиране производството на висококачествено говеждо месо. В резултат на това, ЕС сега е най-крупният производител и износител на животински продукти на пазара.

Изключително голям е ръстът на производство на високо качествено месо от говеда. Той е постигнат чрез увеличаване на броя на животните от специализираните месодайни породи. Резултат е от доброто съчетаване между благоприятните природокпиматични условия за отглеждането им в тези страни и прилаганата държавна политика. Сега консумацията на говеждо месо в ЕС е средно 94 кг на човек и на краве мляко 303 кг. Докато у нас се отчита ниско потребление. То възлиза на 48 кг., като 30 кг са собствено производство и 18 кг от внос. За последните 3 години по статистически данни производството на червени меса в страната е намаляло с 8 % ( от 129 хил. на 119 хил. тона).

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации