Усеща се повишение на цената на олиото в единадесет области в страната » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Усеща се повишение на цената на олиото в единадесет области в страната

Акценти

  • В осем от областите е налице понижение на стойностите в рамките на 1,9% - 2,1%

Леко повишение на средната цена на едро на рафинираното слънчогледово олио за страната предвид последната седмица (3 – 10 юли 2019 г.).

Понижение се усеща на цената на дребно в големите супермаркети.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се предлага на цени от 1,62 лв./литър (Хасково) до 2,11 лв./литър (София). В единадесет области се отчита повишение на ценовите стойности от 0,5% до 16,1% (най-значително в Бургас). В други четири области – намаление в рамките на 1,5% – 10,3% (Силистра). Средната цена на едро за страната се покачва с 1,6%, до 1,93 лв./литър.

През изтеклата седмица цените на дребно на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) варират от 2,04 лв./литър (Добрич) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). Седмични изменения на цените се регистрират в десет области. В осем от тях е налице понижение на стойностите в рамките на 1,9% – 2,1%. В  Силистра и Пловдив – повишение, съответно с 2% и 4,6%. Това води до намаление на средната цена за страната в големите супермаркети с 0,4%, до 2,38 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) олиото се търгува на цени от 2,14 лв./литър (Добрич) до 2,57 лв./литър (Перник, София и Стара Загора). Седмична промяна на цените се наблюдава единствено в Пловдив. Там се усеща повишение с 2,2%, което не се отразява на средната цена за страната и тя остава 2,36 лв./литър.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,02 лв./литър над тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,44 лв./литър в Кюстендил. В тринадесет области продуктът се търгува с до 0,23 лв./литър (Стара Загора) по-евтино в ГТВ отколкото в ДТО.

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,45 лв./литър за големите супермаркети и 0,43 лв./литър за по-малките магазини. По области, маржът достига до 0,79 лв./литър за ГТВ във Враца и до 0,81 лв./литър за ДТО в Хасково.

 

 

За автора

Сродни публикации