Употребата на пестициди има нужда от по-строга регулация » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Употребата на пестициди има нужда от по-строга регулация

Акценти

  • В Малта няма акредитирани лаборатории, които да извършват тестовете на местно ниво

Малтийски фермери използват пестициди без сертификат за произход.

Според последните доклади на ЕС малтийските плодове и зеленчуци са сред най-замърсените с пестициди. Този проблем обаче има нужда от цялостен подход, за да бъде решен, смятат експерти. Необходимо е да се инвестира в оборудване и създаване на акредитирана лаборатория, в която да се извършват тестове на местната продукция.

Много от фермерите търсят отговор от експертите във връзка с употребата на пестицидите. Стопаните искат да знаят кога се вземат проби от културите, как и къде се провеждат тестовете и т.н. Редица срещи между специалисти и фермери помогнаха за изясняването на исканията и нуждите на стопаните.

Към момента в Малта действа система, която забавя твърде много изследванията на селскостопанската продукция. Чуждестранни лаборатории биват ангажирани за извършването на изследванията. Резултатите от тях се бавят с месеци до година. Така при установяване наличието на пестициди се прибягва до унищожаване на реколтата. Лошото  е, че понякога замърсената продукция е от предходната година. Това се случва именно заради забавянето в изследванията. Така на унищожение биват подложени не само старите, но и новите добиви.

Проблемът в случая е, че Малта няма акредитирани лаборатории, които да извършват тестовете на местно ниво. Очаква се разходите за провеждане на локални тестове да бъдат значителни. Въпреки това трябва да се намери решение на проблема.

Фермери масово пръскат с препарати без ясен произход

Според едно от предложенията за подобряване на диалога между фермерите и правителството е необходимо да се създаде практически център за изследвания и диалог. Много от стопаните се сблъскват с различни проблеми и не знаят към кого да се обърнат за помощ. Така те прибягват до употребата на пестициди, чиито произход не може да бъде проследен. Това е така, защото няма система, която да изисква наличието на подобна информация. Трябва да се реши и този проблем. Употребата на продукти с неясен произход и сертификат за производство създава още по-голяма заплаха за чистотата на реколтата.

Правителството трябва да се погрижи за създаването на системата за проследяване, чрез която ще бъдат изискуеми етикетировката, проследимостта, сертификата за произход и безопасност на употреба на пестицидите. В световен мащаб не липсват случай на пестициди менте, които не са покрили необходимите стандарти, за да бъдат пуснати в употреба.

Предстои да бъде създаде и Национална банка за генна защита, която ще трябва да осигури защита на местни сортове от евентуална загуба, причинена от вредители или болести.

 

Сродни публикации