Унищожават кашкавалът доставен в две училища в Сливен » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Унищожават кашкавалът доставен в две училища в Сливен

Акценти

  • Производител на кашкавала е фирма за млечни продукти в Хасково

Млечните продукти са били с видими следи от плесен и с проблем в опаковките

В Сливен са подадени два сигнала за доставен, в учебните заведения, кашкавал с плесен. Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Сливен е извършила проверка. Доставяните продукти са по схемата „Училищно мляко”. Спазени са регламентираните за това срокове и процедури. Откритите млечни продукти са били с нарушени опаковки и са поставени под забрана от инспекторите. Насочени са за унищожаване.

Първи сигнал от Начално училище „Васил Левски”

Първият сигнал е подаден на 25 октомври 2018 г. От него става ясно, че за учениците в Начално училище „Васил Левски” в Сливен е доставен кашкавал с плесен. Незабавно е извършена проверка на място. При нея е установено, че за периода 22-26 октомври 2018 г. са направени две доставки на български кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010. Продуктите са излезели от склад в Сливен, който е собственост на фирма със седалище в Ямбол.

При проверката в учебното заведение са намерени бройки кашкавал в срок на годност от партидата цитирана в сигнала. Производител е фирма за млечни продукти в Хасково. По кашкавала е имало видими петна от плесен. Взети са проби за анализ и са изследвани в лаборатория към ОДБХ-Сливен. Според протокола от лабораторния анализ е установено, че опаковката на кашкавала не е била плътно прилепнала, а страничните повърхности са били покрити с плесен.

От склада в Сливен на 22 и 24 октомври 2018 са реализирани доставки за детски градини и учебни заведения на територията на града. В склада не са установени налични количества, тъй като остатъкът от тях е върнат на фирмата в Ямбол.

Директорът на ОДБХ-Ямбол е уведомен за установеното несъответствие с качеството на кашкавала. След това е извършена проверка в склад на фирмата дистрибутор. Установено е, че количеството кашкавал от Сливен и наличното количество в склада в Ямбол са върнати на предприятието производител в Хасково. След проверка в предприятието производител не са открити налични количества от кашкавал от същата партида. За нея са представени лабораторни анализи от изпитване, при които не са установени несъответствия. В следствие на проверката е връчено предписание.

Втори сигнал от училище „Св.св.Кирил и Методий”

На 29 октомври 2018 е подаден друг онлайн сигнал за кашкавал с плесен в училище „Св.св.Кирил и Методий” в Сливен. Отново е извършена проверка и е установено, че продуктът е от същата партида. Той е бил доставен в училището на 23 октомври 2018 г. от дистрибутора в Ямбол. При проверката млечните продукти с нарушени опаковки са поставени под забрана от инспекторите и са  насочени за унищожаване.

 

Сродни публикации