Улесняват доказването на изгубените от Син език животни » Съвети в земеделието

март 24, 2023

Улесняват доказването на изгубените от Син език животни

Улесняват изискванията за доказване броя на починалите животни от епидемия Син език. За това се договориха изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Пламен Моллов и зам. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков. В помощ на земеделските производители, които декларират форсмажорно обстоятелство за изгубени глави добитък в стадата, Агенцията ще предоставя на фермерите, а при нужда и на Фонда Акт за обезщетение на умрели или убити животни по образец. Документът се издава съгласно Закона за хуманно отношение към животните. В него са вписани всички необходими реквизити, с които стопанинът може да докаже щетите за фермата си.

В Акта са записани трите имена на земеделския стопанин, животновъдния обект с ветеринарен регистрационен номер, ушната марка на засегнатото животно, както и данни от каква болест е умряло.

За стопаните, които вече са подали заявление за броя починали животни, Агенцията по безопасност на храните ще предостави Акта по служебен път на ДФ „Земеделие“.

На 2 октомври 2014 г. изтича крайният срок, в който земеделските производители могат да заявят загубените животни, като форсмажорно обстоятелство в следствие на болестта Син език. Това се отнася за кандидатите по линия на Директните плащания за Кампания 2014, които са декларирали животни за подпомагане по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Всички заявени случаи в ДФ „Земеделие“, свързани с изгубени животни при епидемията от Син език, ще бъдат разглеждани като извънредни, форсмажорни обстоятелства. Това означава, че при проверките на място починалите животни няма да бъдат търсени като налични във фермите, а стопаните няма да търпят санкции за намаления брой глави добитък в стадата при получаване на субсидиите за Директни плащания 2014 г.

 

За автора

Сродни публикации