Укриха птици заразени с Инфлуенца » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Укриха птици заразени с Инфлуенца

Акценти

  • Компетентните органи извършват преброяване на птиците в наблюдаваните зони

Компетентните органи съставиха и връчиха акт на собственика на стопанството

Преди дни беше обявено огнище на Инфлуенца по птиците (H5N8). Случай на зараза беше регистриран в животновъден обект, тип лично стопанство, в с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин. Взетите проби са изследвани и потвърдени от Националната референтна лаборатория (НРЛ) в изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции” към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

В селскостопанския обект са засегнати кокошки, фазани и гълъби. За ограничаване на заболяването бяха предприети всички необходими мерки. От БАБХ трябваше да ликвидират огнището съобразно изискванията на закона.

На 18 декември, когато е направено посещението на обекта, с цел изпълнение на издадената заповед и умъртвяване на птиците, са установени липси на животни. В тази връзка са проведени срещи с областния управител на Видин, служители на ДАНС и МВР. Предприети са необходимите мерки за откриване на контактните и заразени птици. На собственика е съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за неспазване на мерките за възбрана, и мерките за ликвидиране на огнище като изнасяне на заразени и контактни птици и разпространение на инфекция.

Специалистите са започнали умъртвяването и унищожаването на останалите засегнати птици в обекта. Дворовете и улиците около обекта ще бъдат дезинфекцирани. В ограничителните зони няма индустриални птицевъдни обекти, а само лични стопанства.

Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. Компетентните органи извършват преброяване на птиците в тези зони.

Свикана е комисия, която със съдействие на кметовете на населените места ще провежда обхождане на обектите за целите на извършване на клинични прегледи. Ще бъдат взимани проби при съмнение за заболяване  и получаване на сигнали от собственици за заболеваемост сред птиците.

 

Сродни публикации