Украйна въвеждан нови изисквания за внос на животни » Съвети в земеделието

октомври 23, 2021

Украйна въвеждан нови изисквания за внос на животни

Акценти

  • Новите изисквания ще влязат в сила от 24 ноември 2019 г.

Така ще се подпомогне развитието на международната търговия.

Предстои в Украйна да влязат в сила нови изисквания за внос. Те ще засегнат импорта на живи животни и репродуктивен материал, хранителни продукти от животински произход, фуражи, сено, слама, както и странични животински продукти и продукти от тяхната преработка. Изискванията ще трябва да се спазват от 24 ноември 2019 г.

Те са основани на риска, взети са предвид още европейското законодателство и препоръките на OIE (Световната организация за здраве на животните). В Украйна контролът върху тези стоки се осъществява от Държавната служба за хранителни продукти. Предвидено е да се прилагат принципите на регионализация (зониране), разделяне на частите и еквивалентност за целите на международната търговия.

 

 

Чрез въвеждането на новите изисквания ще се облекчи разрешаването на спорни въпроси, възникнали при осъществяването на международната търговия. Целта е да се подпомогне развитието й, а също и това на животновъдството. По този начин ще може да се осигури предлагането на безопасни хранителни продукти.

 

Сродни публикации