Узакониха методиката за санкции по ПРСР » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Узакониха методиката за санкции по ПРСР

Акценти

  • Прагът, под който държавата вече може да не търси възстановяването на изплатени средства по европейски схеми е 250 евро

Депутатите приеха законовите промени още на първо четене.

Вчера, на 5 юни 2019 г., Народното събрание узакони методиката, по която се налагат санкции за нарушения на проекти по Програмата за развитие на селските райони. Това се случи още на първо четене.

В края на месец май Върховният административен съд определи методиката като нищожна. Съдът постанови, че изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ не е имал правото да я утвърди.

След приетите промени изпълнителният директор на Фонда вече ще има правото да издава методика за налагане на санкции по мерките и подмерките от ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020.

Чрез административни договори или административни актове ще се уреждат отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии. Депутатите решиха още, че обжалването на актовете по методиката няма да спира тяхното изпълнение.

Според представители на БСП, приетите законови промени са „нелогични“.

Зам.-председателят на земеделската парламентарна комисия Светла Бъчварова се обоснова по въпроса. Тя обясни, че според решението на ВАС методиката трябва да бъде издадена от министър или да бъде акт на МС. Само в тези случай тя ще се счита за официален документ. Промените създават предпоставки за създаването на методика, която няма да е полезна и да бъде нормативен документ. От това следва, че ДФЗ може да установи още нарушения.

След приетите законови изменения се повиши и прагът, под който държавата може да не търси възстановяването на изплатени средства по европейски схеми. Той се промени от 100 на 250 евро.

 

Сродни публикации