Уелски фермери проследяват животните си чрез GPS система » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Уелски фермери проследяват животните си чрез GPS система

Акценти

  • Чрез тази система на наблюдение може да се сведе до минимум времето за събиране на животните

Шестима уелски фермери са се включили в пилотен проект за използване на GPS система за проследяване на стадата в обширни пасища.

Специални GPS нашийници са поставени на животните от две стада говеда и две стада с овце. Te ще бъдат използвани в продължение на две години. Стопаните ще проучат как тази технология може да помогне да се намерят решения за управление на пашата и дори да намали шанса за кражба.

Един от фермерите е предприел консервационна паша в земи в Северен Уелс.

Всяка обстановка има своите предизвикателства по отношение на осигуряването на здраве и хуманно отношение към животните и разбирането на навиците на пашата на добитъка. Неговото намиране на пасищата може да отнеме много време.

Чрез намаляването на фермерския труд по проследяване на животните се търси алтернативни начини за гарантиране безопасността на животните в труднодостъпни райони на паша.

Проследяването на добитъка може да бъде вариант за:

  • – по-ефективно използване на селскостопанския труд;
  • – поддържане на добитък в обширни пасищни системи по икономически ефективен начин.

Технологията за проследяване на добитъка е нова концепция за екстензивните системи за паша на животни във Великобритания. Този проект е първият по рода си тук, в Уелс“, казва Иън Рикман, един от фермерите включени в проекта.

Системата за проследяване се състои от нашийник около шията на животното, съдържащ единично излъчващо устройство и батерия.

Яките са програмирани да изпращат GPS данни на всеки 10 минути. Батерията издържа между 1 и 2 години.

След това фермерите могат да имат достъп до данните чрез приложение на своите смартфони. Стопаните могат да видят къде се намират животните (ширина, дължина) и показатели за поведение (паша, паша с ниска интензивност, легнало положение). Ако нивото на движение на животно е необичайно, сигналите се изпращат чрез приложението до фермера.

Това означава фермерите да знаят точно къде се намират животните им и къде пасат в реално време. Чрез тази система на наблюдение може да се сведе до минимум времето за събиране на животните. Може да помогне за индентификация на болните животни и да се разберат навиците на пашуващите животни. Едва след приключване на проекта и събиране на всички данни ще се прецени кои от животните ще продължат да носят нашийници. Въпреки че проектът е все още в начален стадий, е имало проблеми с намирането на доставчик на оборудването, признават фермерите.

 

За автора

Сродни публикации