Удължен е срокът за отчитане на зимните пръскания до 15 май » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Удължен е срокът за отчитане на зимните пръскания до 15 май

Акценти

  • Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон

Удължават сроковете по I етап от схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

До 15 май 2020 г. се удължава срокът за:

  • – отчитане и представяне на документи за продуктите за растителна защита;
  • – за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.

До 30 юни 2020 г. ще бъдат изплатени средствата.

В утвърдените на 28 януари 2020 г. указания за прилагане на схемата, сроковете по помощта за І етап бяха определени, както следва:

  • – срок за подаване на заявления: от 10 февруари до 6 март 2020 г.;
  • – срок за отчитане: до 10 април 2020 г.;
  • – срок за изплащане на средствата: до 22 май 2020 г.

Разсроченият прием ще даде шанс по-голяма част от розопроизводителите да се включат в схемата за подпомагане.

За тях бяха одобрени нови растително-защитни продукти. Те вече са включени в Националната програма за контрол на вредителите при трайните насаждения.

Броят на подадените заявления за първия етап от помощта по схемата за зимните пръскания за 2020 г. e 3 836 за общо 23 557.29 ха. В това число влизат и 340 подадени заявления от производители на маслодайна роза, за площи в размер на 1 983,4 ха.

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните пръскания за 2020 г.

Финансовата подкрепа е в размер до 270 лева на хектар с ДДС. Важно е да се знае, че се подпомагат направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за:

  • – продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита;
  • – такива, които са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

 

За автора

Сродни публикации