Удължава се срокът за кандидатстване без санкции за Кампания 2020 до 20 май » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Удължава се срокът за кандидатстване без санкции за Кампания 2020 до 20 май

земеделска земя

До 20 май се удължава срокът за кандидатстване без санкции по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020.

Отсрочването е по решение на МЗХГ. До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.

Към 15 май 2020 г. са подадени 97 886 заявления.

На 17 март тази година Европейската комисия взе решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директните плащания. Решението е във връзка с усложнената епидемична обстановка с коронавируса (COVID-19).

 

За автора

Сродни публикации