Удължава се срокът за изпълнение на договорите по три инвестиционни схеми » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Удължава се срокът за изпълнение на договорите по три инвестиционни схеми

Акценти

  • За всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца

УС на ДФ „Земеделие” с решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по три схеми за държавни помощи.

Това са схемите:

  • – „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
  • – „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“;
  • – „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца.

За всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

Решението е взето с оглед:

  • – обявеното извънредно положение заради коронавируса;
  • – постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Указанията за прилагане на помощите ще бъдат допълнени и утвърдени от министър Танева.

 

За автора

Сродни публикации